Saturday, October 20, 2018

35mm Swedish Västgötadal Regt ca.1700


                          35mm Swedish Västgöta-Dal Regt ca.1700

1 comment: